LacneUctovnictvo.sk

Vaše starosti prenechajte na nás.

Účtovníctvo.

Ponúkame komplexné služby vedenia účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. S klientom si dohodneme najvhodnejšiu formu spolupráce. Vykonávame činnosti od spracovanie prvotných dokladov až po archiváciu dokumentov.

Daňová evidencia

Ide o zjednodušené sledovanie príjmov a výdavkov daňovníka, ktoré do veľkej miery nepodlieha zákonu o účtovníctve.

 • živnostníci
 • prenajímatelia nehnuteľností
 • finanční poradcovia a sprostredkovatelia
 • slobodní umelci

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je vhodné najmä pre stredne veľkých živnostníkov, najmä platiteľov DPH, zamestnávateľov a pod. Dáva oveľa väčšiu mieru kontroly ako daňová evidencia.

Výraz „jednoduché účtovníctvo“ neznamená, že je ľahšie či menej zložité než „podvojné účtovníctvo“.

Podvojné účtovníctvo

Najprehľadnejšia forma účtovníctva pre stredne veľkých podnikateľov. Ideálna pre väčších živnostníkov a zo zákona povinná pre obchodné spoločnosti ako napríklad SRO, AS…

Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri.

 

Dane.

Ponúkame komplexné služby pre našich klientov, pričom sa našim cieľom je dosiahnutie nielen spokojnosti klienta, ale najmä jeho finančných úspor, ktoré mu vieme zabezpečiť.

Obyvatelia

Pre ľudí, nepodnikateľov ponúkame napríklad:

 • daňové priznanie FO typ “A” a “B”
 • daň z nehnuteľností
 • zdanenie prenájmu nehnuteľností
 • finančný sprostredkovatelia a poradcovia

 

Podnikatelia

Pre podnikateľov a inštitúcie ponúkame:

 • DP – fyzické osoby typ “B”
 • DP – právnické osoby
 • daň z motorových vozidiel
 • DPH, MOSS, vrátenie dane zo zahraničia

 

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizácie ako aj pre občanov

 • životné situácie z pohľadu daní
 • daňové posúdenie obchodov
 • poradenstvo pri vypĺňaní daňových priznaní
 • analýza daňových nákladov

Mzdy.

Ponúkame komplexné služby pre našich klientov, pričom sa našim cieľom je dosiahnutie nielen spokojnosti klienta, ale najmä jeho finančných úspor, ktoré mu vieme zabezpečiť.

Mzdy

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta, výpočet príslušných poistení, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie na konkrétne inštitúcie, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti…

Personalistika

Vyhotovenie kompletnej pracovnoprávnej agendy.

 • pracovné zmluvy a dohody
 • hmotná zodpovednosť
 • pracovný poriadok
 • dohody o mlčanlivosti o know how, obchodné tajomstvo

Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasť riadenia zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí v priebehu pracovného procesu.

 • BOZP
 • PO – požiarna ochrana
 • PZS – pracovná zdravotná služba

Poradenstvo.

Ponúkame komplexné služby pre našich klientov, pričom sa našim cieľom je dosiahnutie nielen spokojnosti klienta, ale najmä jeho finančných úspor, ktoré mu vieme zabezpečiť.

Daňové poradentsvo

 • Stanoviská k obchodom z daňového pohľadu.
 • Daňové kontroly – riešenie sporných záležitostí.
 • Anonymné/inkognito poradentsvo. Nepotrebujeme vedieť Vašu identitu – stačí nám informácia o Vašom probléme.

 

Spätná kontrola

Analytická činnosť v súvislosti s kontrolou procesov vo firmách

 • tichá kontrola činnosti súčasného účtovníka
 • analýza rizík pre kúpou podielu v spoločnosti
 • identifikácia potenciálnych problémov v prípade daňovej kontroly
 • rekonštrukcia účtovníctva

Daňová optimalizácia

 • Navrhnutie legislatívne korektných daňových nákladov.
 • Reálne zníženie základu dane a teda aj reálne zaplatenej dane.
 • Cena za daňovú optimalizáciu je stanovená % z reálne ušetrených prostriedkov.
viac

Kontakt .

Vranov nad Topľou